A-Mei Live Album

A-Mei

Label: Forward Music (1996-2001)
Warner Music Taiwan (2001-2007)
Gold Typhoon (2007-Present)
Carrer: 1996~Present
Status: Active


LIVE ALBUM


    A Jí Yúlè (A級娛樂)
Release: 2003.01.17
Live Album
A-Mei
Taiwan

CD1 Tracklist

01.    A Jí Yúlè (A級娛樂)
02.    Yes or No
03.    Hěn Juésè (狠角色)
04.    Bié Qù Dǎrǎo Tā De Xīn (別去打擾他的心)
05.    Guitar Interlude
06.    Yīwúsuǒyǒu (一無所有)
07.    Liǎobùqǐ (了不起)
08.    Gǎnyìng (感應)
09.    Katsu
10.    Wǒ De Wèilái Bu Shì Mèng (我的未來不是夢)
11.    Gǔshēng Ruò Xiǎng (鼓聲若響)
12.    Jìde (記得)
13.    Zhīdào (知道)
14.    Player Solo
15.    Fāshāo (發燒)
16.    Ending Chaser

CD2 Tracklist

01.    Měi Tiān Ài Nǐ Duō Yīxiē (每天愛你多一些)
02.    Shātān (沙灘)
03.    Yuánlái De Wǒ (原來的我)
04.    Bù Kěnéng Cuòguò Nǐ (不可能錯過你)
05.    Fāshāo (Remix) (發燒)

>>HERE<<

歌聲妹影
2000.04.14
A-Mei
Live Album
Taiwan

01.     Time To Say Good-Bye (Andrea Bocelli cover)
02.    Yì Nánwàng (意難忘) (Cai Qin cover)
03.    Mamma Mia (ABBA cover)
04.    Kāngdìng Qínggē (康定情歌)
05.    Kǎmén (卡門) (Ge Lan cover)
06.    Xīnshì Shéi Rénzhī (心事誰人知) (Shen Wen Cheng cover)
07.    Tiāncái Báichī Mèng (天才白痴夢) (Samuel Hui cover)
08.    I Will Always Love You (Whitney Houston cover)
09.    Fènghuáng Yú Fēi (鳳凰于飛) (Fei Yu Qing cover)
10.    Ain't No Sunshine (Bill Withers cover)

>>HERE<<

妹力四射
1997.12.10
A-Mei
Live Album
Taiwan

   01.  Tiāntiān Tiānlán (天天天藍)
02.    Zhàn Zài Gāo Gǎng Shàng (站在高崗上)
03.    Bùyào Gàobié (不要告別)
04.    Liàn Qū 1990 (戀曲1990)
05.    You Make Me Free
06.    Méiyǒu Yān Chōu De Rìzi (沒有煙抽的日子)
07.    Kū Shā (哭砂)
08.    Gēnzhe Gǎnjué Zǒu (跟著感覺走)
09.    Wǒ Wúsuǒwèi (我無所謂)
10.    Rèxiàn Nǐ Hé Wo (熱線你和我)

CD2 Tracklist

01.    I Don't Want To Talk About It
02.    What's Up
03.    The Power Of Love

>>HERE<<
Previous
Next Post »
0 Komentar