After School Other Releases

AFTER SCHOOL

https://3.bp.blogspot.com/-ZjsxMuO6tso/WSg2sU04MaI/AAAAAAAB1Ko/NhFKPiR6LOsMm3hlwMPQo8RQKW47Bi9mwCLcB/s1600/AFTER_SCHOOL_-_THE_BEST_OF_AFTERSCHOOL.jpg

Label: Pledis Entertainment
avex trax
Members:UEE
Raina
Nana
Lizzy
E-Young
Ka Eun
Graduate/Former Members
So Young
Bekah
Kahi
Jung-A
Juyeon
Carrer: 2009 ~ 2015
Status: Disband


OTHERS

AMOLED
Artist: SON DAMBI + AFTER SCHOOL
Release: 2009.05.22
Format: mp3

01. AMOLED
02. AMOLED (INST.)

>>HERE<<

HAPPY PLEDIS 2012 LOVE LETTER
Artist: PLEDIS
Release: 2011.12.01
Format: mp3

01. After School - LOVE LETTER (feat. Dong Ho, Minhyun, Arah, Jong Hyun, Hye Lim)
02. Son Dam Bi, Kahi & Jung-A - Gyeoul Iyagi
03. Orange Caramel - Eotteongayo (어떤가요; What Should I Do?)
04. LOVE LOVE LOVE Remix

>>HERE<<

TAMRA, THE ISLAND OST
Artist: AFTER SCHOOL
Release: 2009.08.21
Format: mp3

01. HALF
>>HERE<<

SNOWY TOWN
Artist: AFTER SCHOOL
Release: 2009.08.21
Format: mp3

01. SNOWY TOWN
>>HERE<<

AFTER SCHOOL Album

AFTER SCHOOL

https://3.bp.blogspot.com/-ZjsxMuO6tso/WSg2sU04MaI/AAAAAAAB1Ko/NhFKPiR6LOsMm3hlwMPQo8RQKW47Bi9mwCLcB/s1600/AFTER_SCHOOL_-_THE_BEST_OF_AFTERSCHOOL.jpg
Label: Pledis Entertainment
avex trax
Members:UEE
Raina
Nana
Lizzy
E-Young
Ka Eun
Graduate/Former Members
So Young
Bekah
Kahi
Jung-A
Juyeon
Carrer: 2009 ~2015
Status: Disband

ALBUM


BEST
Released: 2015.03.18 
Format: mp3

01.    Bang!
  02.  DIVA
03.    Rambling girls
04.    Because of you
05.    Just in time
  06.  Lady Luck
07.    Dilly Dally
08.    SLOW LOVE
09.    Heaven
10.    Shh
11.    Ms. Independent
12.    SHINE
13.    Bang! [Alternate Ver.]
  14.  DIVA [Alternate Ver.]
15.    Because of you [Alternate Ver.]
16.    Just in time [Alternate Ver.] (CD Only Bonus Track)
17.    Tell me [Alternate Ver.] (CD Only Bonus Track)
18.    Heaven [Shinichi Osawa REMIX] (CD Only Bonus Track)
19.    FLASHBACK [OTOGLIOD REMIX] (CD Only Bonus Track)
>>HERE<<
DRESS TO KILL
Release: 2014.03.19
Format: mp3

DRESS TO KILL
Artist: AFTER SCHOOL
Release: 2014.03.19
Format: mp3

01. Dress code ~Theme of "Dress to kill"~
02. Dress to kill
03. Ms.Independent
04. Triangle
05. Crazy Driver
06. Shh
07. Yes No Yes
08. Heaven
09. in the moonlight
10. rock it!
11. Spotlight
12. Killing eyes ~End of "Dress to kill"~
13. FLASHBACK (JPN Ver.)
14. Lucky Girl

>>HERE<<

THE BEST OF AFTER SCHOOL 2009-2012 -KOREA VER-
2014.03.27

 01. Play Girlz
02. AH
03. Because of you
04. When I fall
05. Diva
06. Bang!
07. Shampoo
08. Into the Night Sky / A.S. RED
09. Wonder Boy / A.S. BLUE
10. LOVE LOVE LOVE (Happy Pledis 2010)
11. Someone is you (Happy Pledis 2010)
12. Love Letter (Happy Pledis 2011) (After 13. School & Son Dam Bi featuring Ara, Lime from Hello Venus, Minhyun, Baekho and JR from NU'EST)
13. FLASHBACK

>>HERE<<

PLAYGIRLZ
Release: 2012.03.14
Format: mp3

01. Rip off
02. Rambling girls 
03. BROKEN HEART feat. Jung-A, Raina, Nana, E-Young
04. Diva [Japan Ver.] 
05. Just in time 
06. Shampoo [Japan Ver.] 
07. Because of you [Japan Ver.] 
08. Gimme Love 
09. Miss Futuristic feat. Kahi, Juyeon, U-ie, Lizzy
10. Bang! [Japan Ver.] 
11. Tell me 
12. Shanghai Romance [Japan Ver.] (Orange Caramel) (CD Only)

>>HERE<<

VIRGIN
Release: 2011.04.27
Format: mp3

01. Let's Step Up 
02. Shampoo 
03. Virgin
04. Bang! (2011 New Recording) 
05. Play Ur Love 
06. Dream (feat. Pre-School Girl Yoon Jo)
07. Neo Ttaemune (2011 New Recording) 
08. Sigane Gidaeeo (Raina solo)
09. Jal Jinaego Itjyo
10. Funky Man (Nana vs Lizzy (feat. Pre-School Girl Kyungmin)
11. My Bell (Jung-A solo) 
12. When I Fall (2011 New Recording) 
13. Shampoo (Radio Edit)

Angela Zhang Album

ANGELA ZHANG

 Label: Linfair Records (2004~2012)
Wonderful Music (2012~today)
Carrer: 2004 ~ today
Status: Active

ALBUM


Quánmiàn Lúnxiàn (全面淪陷)
Release: 2016.07.28

01.    Bù Hàipà (不害怕)
02.    Dì Yī Yè (第一頁)
03.    Zàijiàn Zhīqián (再見之前)
 04.   Zhōngyú (終於)
05.    Bù Hòuhuǐ (不後悔)
06.    Wàngle (忘了)
07.    Go
08.    Quánmiàn Lúnxiàn (全面淪陷)
09.    Bǎ Nǐ Xìnyǎng (把你信仰)
10.    Hái Jìdé Ma (Shēnqíng Xián Yuè Bǎn) (還記得嗎; Do You Remember (Deep Love String Ver.))
11.    Hái Jìdé Ma (Qīngchūn Yáogǔn Bǎn) (還記得嗎; Do You Remember (Youthful Rock Ver.))

>>HERE<<


Angela Zhang (張韶涵)
Release: 2014.03.07
Album
Taiwan

01.    OK Bèng (OK蹦)
02.    Wèi Ài Ér Huó (為愛而活)
03.    Wǒ De Yǎnlèi (我的眼淚)
04.    Yángguāng Kōngqì (陽光空氣)
05.    Ài Méiyǒu Cuò (愛沒有錯)
06.    Ài Lǚxíng De Rén (愛旅行的人)
07.    Ài Cíchǎng (愛磁場)
08.    Tǎohǎo (討好)
09.    Cì Qíng (刺情)
10.    Huó Zài Cǐkè (活在此刻)
11.    Never Forget You

>>HERE<<

Yǒuxíng De Chìbǎng (有形的翅膀)
Release: 2012.10.12
Album
Taiwan

01.    That Girl
02.    Lín Yǔ Yīzhí Zǒu (淋雨一直走)
03.    Zuìjìn Hǎo Ma (最近好嗎?)
04.    Yǒuxíng De Chìbǎng (有形的翅膀)
05.    Wǒ Méi Gǎibiàn (我沒改變)
06.    Jiǎng Bù Tīng (講不聽)
07.    Honesty
08.    If I'm the one for you
09.    Wángzǐ Bìng (王子病)
10.    Xiōngdì Jiěmèi (兄弟姐妹)
11.    Shì Wǒ (是我)

>>HERE<<

Dì 5 Jì (第5季)
Release: 2009.09.25
Album
Taiwan

01.    Dìwǔ Jì (第五季)
02.    Báibái De (白白的)
03.    Kàn De Zuìyuǎn De Dìfāng (看得最遠的地方)
04.    Xìngyùn Zhī Wěn (幸運之吻)
05.    Yáobǎi Tóu (搖擺頭)
06.    Ǒu'ěr (偶爾)
07.    Wǒ Yào Nǐ De (我要你的)
08.    Xúnzhǎo Ài Mì Lì (尋找愛蜜莉)
09.    Zài Kuàilè Yīdiǎn (再快樂一點)
10.    I started a joke (original: Bee Gees)

>>HERE<<


Ang 5.0
Release: 2007.12.14
    2008.01.18 (Celebration CD+DVD Edition)
    2008.03.07 (CD+DVD+Photobook Edition)
Album
Taiwan

01.    Wǒ Liàn'ài Le (我戀愛了)
02.    Bùxiǎng Dǒngde (不想懂得)
03.    Qīn'ài De, Nà Bùshì Àiqíng (親愛的,那不是愛情)
04.    Chuángbiān Gùshì (床邊故事)
05.    Tóuhào Tiánxīn (頭號甜心)
06.    Chóng Lái (重來; Again)
07.    Néng Bùnéng Yǒnggǎn Shuō Ài (能不能勇敢說愛)
08.    Shīyì (失憶)
09.    Lèyuán (樂園)
10.    Sheí Ài Sheí (誰愛誰)

>>HERE<<

Mèng Li Huā (夢裡花)
Release: 2007.01.12
    2007.03.09 (Celebration CD+DVD Edition)
Album
Taiwan

01.    Mèng Li Huā (夢裡花)
02.    Bù Tòng (不痛)
03.    C Dàdiào (C大調)
04.    Yàngzi (樣子)
05.    Huànxiǎng Ài (幻想愛)
06.    Gěi Nǐ Gěi Wǒ (給你給我)
07.    Jiāohuàn (交換)
08.    Qíshí Hěn Ài Nǐ (其實很愛你)
09.    Lèiguāng (淚光)
10.    Àishàng Ài De Wèidào (愛上愛的味道)
11.    Xúnbǎo (尋寶)

>>HERE<<

Pandora (潘朵拉)
Release: 2006.01.06
    2006.02.24 (CD+DVD+Photo Album Edition)
Album
Taiwan

01.    Yǐnxíng De Chìbǎng (隱形的翅膀)
02.    Pandora (潘朵拉)
03.    Xiāngshuǐ Bǎihé (香水百合)
04.    Zhēn De (真的)
05.    Zuìjìn (最近)
06.    Jīngtiāndòngdì (驚天動地)
07.    Bǎohùsè (保護色)
08.    Kǒudài De Tiānkōng (口袋的天空)
09.    Àiqíng Lǚchéng (愛情旅程)
10.    Xǐhuan Nǐ Méi Dàolǐ (喜歡你沒道理)
 11.   Yǒngzhòu (永晝)

>>HERE<<

Aurora (歐若拉)
Release: 2004.12.01
    2004.12.10 (Hong Kong Limited Version)
    2005.01.28 (CD+DVD Edition)
Album
Taiwan

01.    Mama Mama
02.    Aurora (歐若拉)
03.    Shǒuxīn De Tàiyáng (手心的太陽)
04.    Fúyún (浮雲)
05.    Zhíxiàn (直線)
06.    Qǐdiǎn (起點)
07.    Fùhuójié (復活節)
08.    Kěyǐ Ài Hěn Jiǔ (可以愛很久)
09.    Cāibùtòu (猜不透)
10.    Jìng Bù Xiàlái (靜不下來)
11.    Kuàilè Chóngbài (快樂崇拜)
12.    Wáwá (娃娃) (Hong Kong Limited Version) 


Over The Rainbow
Release: 2004.01.06
    2004.03.03 (Dreams Come True CD+DVD Edition)
    2004.05.19 (HK Special Limited CD+VCD Version (Hong Kong))
Album
Taiwan

01.    Over the Rainbow (Judy Garland cover)
02.    Yùyán (寓言)
03.    Dōu Zhǐ Yīnwèi Nǐ (都只因為你)
04.    Wǒ De Zuì'ài (我的最愛)
05.    Tiānbiān (天邊)
06.    Tīngjiàn Yuèguāng (聽見月光)
07.    Nàhǎn (吶喊)
08.    Yǔ Hòu (雨後)
09.    Míngmíng Ài Nǐ (明明愛你)
10.    Zhēn'ài Màoxiǎn (真愛冒險)
11.    Yíshī De Měihǎo (遺失的美好)
12.    Journey (Corrinne May cover)

>>HERE<<